+372 736 2716
tartu@estdoma.ee

SepacoreControl tarkvara

Toote weebilehe link

Kasutage SepacoreControl tarkvara kaudu täielikult ära Sepacore kiirkromatograafia süsteemide moodulprintsiip ja suurim paindlikkus. Pakkudes vastastikuseks koostoimeks täielikku automatiseerimist koos optimaalse paindlikkusega, võimaldab see tarkvara kiiret ja suure jõudlusega puhastamist.

Suur jõudlus

  • Kuni kaheksa tuvastamise signaali töötlemine piigi määratlemiseks ja kogumiseks.
  • Elueerimisühendite lihtsaks tuvastamiseks nende jooksev UV-skaneerimine.
  • Fraktsioonide suure saagisega kogumine, kasutades tühimahu kompenseerimise funktsiooni.

Paindlik 

  • Lisaks UV-VIS ja ELSD signaalidele ükskõik millise detektorisignaali jälgimine. 
  • Suurendatud kogumisvõimsuse saamiseks kuni kahe fraktsioonikollektori juhtimine.
  • Kohandatud kogumisviiside lihtne programmeerimine.

Aega säästev

  • Kiire lahutusmeetodi optimeerimine kasutusel olevate parameetrite ulatusliku muutmisega.
  • Enamik ühendeid tuvastatakse kohe nelja lainepikkuse samaaegse jälgimisega UV-VIS vahemikus.

Meetodi haldus: SepacoreControl võimaldab meetodite lihtsat programmeerimist ja haldamist. Tüüpilise meetodi saab luua järgmiste etappide kombineerimise teel: kolonn- konditsioneerimine, eraldamine, kolonni puhastus, puhastamine.

Kolonni haldus: kolonnide spetsifikatsioonide andmebaas, soovitatavad voolukiirused, BUCHI kassettide ja kolonnide maksimaalne rõhk. Muid kassette või kolonne saab andmebaasi lihtsalt lisada.

Solvendi haldus: tavaliste kromatograafiliste solventide andmebaas ja nende parameetrid, nagu keemistemperatuur, UV piirangud ja lühendid. Andmebaas on kergesti laiendatav uute solventide ja solvendisegude lisamisega.

Hindamise käivitamine: SepacoreControl pakub mitut kasutaja poolt defineeritavat funktsiooni, näiteks piigi jälgimist, võimalust esile tõsta huvipakkuvaid fraktsioone ja lisada kommentaare. Kasutajaspetsiifilisi vooskeeme ja salvestusi saab eksportida Excelis ning JPG või PDF failidena.

Käigult gradiendi muutmine: Lahusti gradiendi iga tulevast segmenti ja voolukiirust saab töö käigus muuta. Ainulaadseid funktsioone, näiteks kasutuses oleva solvendi segu säilitamine teatud aja jooksul või uute gradient segmentide lisamist saab teha vaid mõne klikiga.

Paus enne lõppu: Selle funktsiooni aktiveerimine peatab süsteemi enne lahutamise etapi lõppu. See võimaldab lõppkasutajal kontrollida lahutamise profiili ning otsustada kas jätkata lahutamisega või minna üle järgmisele etapile nt. kolonni puhastamisele.

Pumba manuaalne juhtimine: Sepacore süsteemi pumpasid saab manuaalselt juhtida ilma meetodi programmeerimiseta. See aitab süsteemi korrastada, olla tööks valmis nt. õhu eemaldamiseks või solvendi kiireks vahetuseks.