+372 736 2716
tartu@estdoma.ee

Valik toodetest

Huvitavat

28 200 tk.

Ühe konkreetse toote müüginumber (3 aasta jooksul)

30

Töötajate arv Doma ettevõtetes

71

Doma grupi ettevõtete töötajate laste ja lapselaste arv

13

Keskmine ettevõttes töötatud aastate arv