+371 6737 6289
info@domagroup.lv

Kušanas punkta noteikšana

Saite uz produkta vietni
Kontaktpersona
Didzis Ošis

Nosaka dažādu vielu kušanas temperatūru - līdz 400 °C.

BUCHI piedāvā risinājumus, lai noteiktu kušanas un viršanas temperatūru ar augstu precizitāti, vizuālu vai automātisku noteikšanu un papildus kvalifikācijas dokumentāciju, kas atbilst augstākajiem normatīvajiem standartiem.

Ir vairākas materiālu īpašības, kuras var izmantot, lai aprakstītu materiālu, piemēram, īpatnējais blīvums, gaismas refrakcija, adsorbcijas spēja vai hromatogrāfiskā uzvedība. Kušanas temperatūra ir arī viena no šīm īpašībām. Kopā ar viršanas un sacietēšanas punktu, tā ir viena no svarīgākajām siltuma raksturojošiem parametriem, kas raksturo materiālu. Analītiski tīru materiālu kušanas temperatūru var izmērīt ļoti precīzi.

Tīriem materiāliem ir precīzi noteiktas kušanas temperatūras, kuras var iegūt no atsauces tabulām. Tādējādi materiālu var noteikt, izmērot tā kušanas temperatūru. Nepieciešams tikai salīdzināt vielas kušanas temperatūru, kas noteikta eksperimentāli, ar vērtībām tehniskajā literatūrā.