+371 6737 6289
info@domagroup.lv

Ieskats mūsu piedāvājumā

Domagroup skaitļos

7 817

Darījumu skaits 
pēdējo 3 gadu laikā

55

Domagroup darbinieku 
bērni un mazbērni

14 gadi

Darbinieku vidējais 
darba stāžs uzņēmumā

27

Darbinieki