+371 6737 6289
info@domagroup.lv

Chromapedia izdevums 1: Detektēšanas metodes

Kontaktpersona
Didzis Ošis

Izmantojiet zināšanas, lai uzlabotu hromatogrāfijas detektēšanas metodes.

  • Jums nepieciešama kvantitatīva informācija par savienojumiem, kurus attīrāt.
  • Jums jāatrod gaistoša viela.
  • Jums nepieciešama strukturāla informācija par atdalāmo savienojumu.
  • Jums jānosaka maza daudzuma molekulas.

Lejupielādējiet "Chromapedia izdevumu 1" un uzziniet par vispāratzītām un mūsdienīgām detektēšanas metodēm, ko izmanto flash un preparatīvajā hromatogrāfijā.

Iegūstiet detalizētu informāciju, ieguvumus un trūkumus par:

  • UV detektēšana.
  • ELS detektēšana.
  • MS detektēšana.
  • RI detektēšana.
  • Fluorescences detektēšana.

Uzziniet kuras detektēšanas metodes ir piemērotas dažādu vielu noteikšanai.

Lai saņemtu “Chromapedia izdevumu 1” un palielinātu savu detektēšanas jaudu, lūdzu sazinieties ar mums.