+371 6737 6289
info@domagroup.lv

Xylem Analytics titrēšanas rokasgrāmata - titrēšanas pamati, metodes un pielietojumi

Titrēšana ir viena no senākajām ķīmijas analīzes metodēm, un tā joprojām ir plaši izmantota. No vienas puses, titrēšanu var veikt ļoti viegli un ātri, taču no otras puses, optimālos apstākļos titrēšana nodrošina ļoti precīzu mērījumu rezultātu vien dažu minūšu laikā. Titrēšanas metode spēj nodrošināt standartnovirzi, kas mazāka par vienu procentu. Mūsdienās daudziem testēšanas standartiem kā galvenā pārbaudes metode ir atzīta tieši titrēšana.

Rokasgrāmatas sākumā ir apskatīts tilpums un tā precizitātes noteikšana. Tālākās nodaļās galvenā uzmanība tiek pievērsta paraugam un tā apstrādei. Papildus detalizēti tiek apskatīti izmantotie reaģenti, elektrodi un titrēšanas parametri.

Rokasgrāmatā tiek apskatītas titrēšanas pielietošanas jomas un izklāstītas dažādas titrēšanas metodes.

Xylem Analytics titrēšanas rokasgrāmatas saturs

1. Titrēšanas pamati

 • Titrēšanas reakcijas (piemēram, skābes-bāzes titrēšana, nogulsnēšanas titrēšana, kompleksometriskā titrēšana, red-ox titrēšana, lādiņu pārneses titrēšana, vizuālā titrēšana, potenciometriskā titrēšana, biamperometriskā titrēšana, fotometriskā titrēšana, konduktometriskā titrēšana).
 • Titrēšanas veidi (tiešā titrēšana, atpakaļ titrēšana, netiešā titrēšana, aizvietošanas titrēšana, fāzes pārneses titrēšana).
 • Izmantoto metožu pārskats.

2. Tilpuma mērīšanas ierīces, manuāla un automātiska titrēšana

 • Tilpuma mērīšanas ierīces laboratorijā.
 • Pareiza tilpuma pārbaude.
 • Manuālās un automātiskās titrēšanas salīdzinājums.

3. Parauga apstrāde

4. Sensori un reaģenti

5. Titrēšanas parametri un aprēķini

 • Elektrodu atbilde un ātrums.
 • Titrēšanas beigu noteikšana.
 • Titrēšanas novērtēšana.

6. Pielietojumi

 • Skābes-bāzes titrēšana.
 • Argentometriskā titrēšana.
 • Potenciometriskā red-ox titrēšana.
 • … un daudzi citi.

7. Fotometriskā titrēšana

8. Karla Fišera titrēšana

9. Titrēšanas pārbaude