+371 6737 6289
info@domagroup.lv

Bentley Instruments

Analītiskās iekārtas piena un piena produktu kvalitātes kontrolei

Bentley Instruments, Inc.

4004 Peavey Rd, Chaska
Minnesota 55318, USA
Saite uz partnera vietni
Kontaktpersona
Aldis Strods

Bentley Instruments specializējas piena un piena produktu analītisko iekārtu izstrādē, ražošanā un izplatīšanā.

Pateicoties augstai precizitātei, uzticamībai un ērtai lietošanai, Bentley Instruments iekārtas ir izvēle Nr.1 daudziem piena nozares profesionāļiem visā pasaulē - gan piena pārstrādes uzņēmumu, gan piena produktu analīzes laboratorijās. 

Piena sastāva analizators
Iekārta paredzēta tauku, proteīna, laktozes, sausnes un citu sastāvdaļu noteikšanai pienā. To izmanto gan govs, gan kazas gan aitas svaiga piena un piena produktu analīzēm.  

Somatisko šūnu skaitītājs
Iekārta nosaka somatisko šūnu skaitu govs, aitas, kazas un citos pienos. Šūnu skaitītājs nodrošina tesmeņa iekaisumu kontroli. Iekārtas darbam izmanto precīzu plūsmas citometru. 

Baktēriju skaitītājs 
Iekārta paredzēta ātrai un precīzai kopējā baktēriju skaita noteikšanai pienā. Iekārtā lietotā plūsmas citometra tehnoloģija turpina panākumiem bagāto šīs tehnoloģijas pielietojumu piena pārstrādes rūpniecībā.

Urīnvielas noteikšana
Iekārta pielieto references spektrofotometrisko metodi, lai nodrošinātu precīzu piena urīna slāpekļa līmeņa mērījumu pienā.

Kombinētās iekārtas
Vienlaicīga piena sastāva un somatisko šūnu skaita noteikšana piena paraugam.