+371 6737 6289
info@domagroup.lv

Plūsmu mehānikas fizikālie principi

Saite uz produkta vietni
Kontaktpersona
Didzis Ošis

Šķidrumu īpašības

WL 102 Gāzu stāvokļa maiņa

WL 103 Ideālu gāzu izplešanās

WL 204 Ūdens tvaika spiediens

HM 135 Nostādināšanas ātruma noteikšana

Mērīšanas metodes

WL 202 Temperatūras mērīšanas pamati

WL 203 Spiediena mērīšanas pamati

HM 150.02 Manometru kalibrēšana

HM 150.13 Plūsmas mērīšanas metodes

HM 500 Plūsmas mērītāja apmācību stends

Hidrostatikas pamati

HM 115 Hidrostatikas apmācību stends

HM 150.05 Hidrostatiskais spiediens šķidrumos

HM 150.06 Peldošo ķermeņu stabilitāte

HM 150 Pamata modulis eksperimentiem šķidruma mehānikā

Hidrodinamikas pamati

HM 150.07 Bernulli princips

HM 150.08 Reaktīvo spēku mērīšana

HM 150.18 Osborna-Reinoldsa eksperiments