+371 6737 6289
info@domagroup.lv

Energovadība

Saite uz produkta vietni
Kontaktpersona
Didzis Ošis

Eksperimenti maksimālo pīķa slodžu samazināšanai, veicot mērījumus ar aktīvās strāvas un maksimālā pieprasījuma mērītājiem, attēlo, kā 24 stundu laikā var samazināt un vienmērīgi sadalīt slodzi elektroapgādes tīklā.

Elektroapgādes tīkla un pievienoto patērētāju (slodžu) analīze ir nepieciešama, lai efektīvi izmantotu piemērotās mērīšanas metodes. Attiecīgi katrs eksperiments ļauj detalizēti izpētīt statiskās, dinamiskās, simetriskās un asimetriskās slodzes.

Elektrisko sistēmu darbības traucējumi, kas saistīti ar īssavienojumiem, pārslodzi utt., ir jānovērš vai vismaz jāierobežo, izmantojot atbilstošus aizsardzības pasākumus, kā arī bojātās ierīces selektīvi jāatvieno no tīkla.

Lai aizsardzības funkcijas tiktu pareizi ieviestas un pareizi pielietotas, ir jāzina to trigeru raksturlielumi un laiki, kā arī darbības raksturlielumi.

 

EUC 1 Kompleksas slodzes, enerģijas patēriņa mērīšana un maksimālās slodzes uzraudzība

EUC 2 Dinamiskas slodzes

EUC 3 Reaktīvās jaudas manuāla un automātiska kompensēšana

EEM 4.6 Elektrisko mašīnu aizsardzība

EDT 51 Motoru vadības releji