+371 6737 6289
info@domagroup.lv

Ieskats mūsu piedāvājumā

Domagroup skaitļos

4 M EUR

Pēdējo 3 gadu laikā 
samaksātie nodokļi

13 gadi

Darbinieku vidējais 
darba stāžs uzņēmumā

71

Domagroup darbinieku 
bērni un mazbērni

6 523

Darījumu skaits 
pēdējo 3 gadu laikā