+371 6737 6289
info@domagroup.lv

Ieskats mūsu piedāvājumā

Domagroup skaitļos

2 500 000 EUR

Lielākā līgumsumma

6 523

Darījumu skaits 
pēdējo 3 gadu laikā

71

Domagroup darbinieku 
bērni un mazbērni

4 M EUR

Pēdējo 3 gadu laikā 
samaksātie nodokļi