Valik toodetest

Huvitavat

4 M EUR

Makstud maksud 3 aasta jooksul

31

Töötajate arv Doma ettevõtetes

70

Doma grupi ettevõtete töötajate laste ja lapselaste arv

28 200 tk.

Ühe konkreetse toote müüginumber (3 aasta jooksul)