+372 736 2716
tartu@estdoma.ee

Rakoraf on kiirem ja lihtsaim teraviljaproovi võtmine veokist.

Toote weebilehe link
Kontaktisik
Rainer Sults

Kasutusala

Proovivõtmine on teraviljaga kauplemisel äärmiselt tähtis, et protsess oleks kiire ning annaks esindusliku tulemuse. Õiged tarneproovid on kvaliteedikontrolli, dokumenteerimise ja jälgitavuse jaoks hädavajalikud. Proovivõtu saab korraldada ajal, kui veok on kaalumisel.

Rakorafi proovivõtuoda surutakse koorma sisse ning seeläbi esindab võetud teravilija proov kogu koormat süviti. Seda tehakse kaugjuhtimispuldi abil.

Rakoraf töötab patendeeritud Convac õhuringluse süsteemi abil. Õhuvool transpordib edasi ainult proovivõtutorus sisalduva proovi ja transpordib selle PVC-vooliku kaudu kaalumisruumi või laborisse. Seal eraldatakse proov vastuvõtukastis (kogumismahutis) õhust, tühjendatakse ja siis on võetud proov kvaliteedikontrolli jaoks valmis!


Paigalduse planeerimiseks võtke meiega ühendust:

Rainer Sults, tel 5665 9819, rainer.sults@estdoma.ee