Valik toodetest

Huvitavat

28 200 tk.

Ühe konkreetse toote müüginumber (3 aasta jooksul)

2 500 000 EUR

Suurim lepingu maht

70

Doma grupi ettevõtete töötajate laste ja lapselaste arv

67 M EUR

10 aasta kogukäive