+371 6737 6289
info@domagroup.lv

Ieskats mūsu piedāvājumā

Domagroup skaitļos

2 393 400 EUR

Lielākā līgumsumma

27

Darbinieki

7 817

Darījumu skaits 
pēdējo 3 gadu laikā

55

Domagroup darbinieku 
bērni un mazbērni