+371 6737 6289
info@domagroup.lv

Ieskats mūsu piedāvājumā

Domagroup skaitļos

4 M EUR

Pēdējo 3 gadu laikā 
samaksātie nodokļi

15 gadi

Darbinieku vidējais 
darba stāžs uzņēmumā

7 817

Darījumu skaits 
pēdējo 3 gadu laikā

59

Domagroup darbinieku 
bērni un mazbērni