Ieskats mūsu piedāvājumā

Domagroup skaitļos

2 500 000 EUR

Lielākā līgumsumma

4 M EUR

Pēdējo 3 gadu laikā 
samaksātie nodokļi

70

Domagroup darbinieku 
bērni un mazbērni

67 M EUR

Apgrozījums 10 gadu laikā