Ieskats mūsu piedāvājumā

Domagroup skaitļos

13 gadi

Darbinieku vidējais 
darba stāžs uzņēmumā

67 M EUR

Apgrozījums 10 gadu laikā

6 523

Darījumu skaits 
pēdējo 3 gadu laikā

4 M EUR

Pēdējo 3 gadu laikā 
samaksātie nodokļi