+371 6737 6289
info@domagroup.lv

Ieskats mūsu piedāvājumā

Domagroup skaitļos

6 523

Darījumu skaits 
pēdējo 3 gadu laikā

13 gadi

Darbinieku vidējais 
darba stāžs uzņēmumā

4 M EUR

Pēdējo 3 gadu laikā 
samaksātie nodokļi

28 200 gab.

Pēdējo 3 gadu laikā visvairāk pārdotās preces apjoms