+371 6737 6289
info@domagroup.lv

Ieskats mūsu piedāvājumā

Domagroup skaitļos

30

Darbinieki

67 M EUR

Apgrozījums 10 gadu laikā

13 gadi

Darbinieku vidējais 
darba stāžs uzņēmumā

4 M EUR

Pēdējo 3 gadu laikā 
samaksātie nodokļi