+371 6737 6289
info@domagroup.lv

Ieskats mūsu piedāvājumā

Domagroup skaitļos

27

Darbinieki

14 gadi

Darbinieku vidējais 
darba stāžs uzņēmumā

4 M EUR

Pēdējo 3 gadu laikā 
samaksātie nodokļi

55

Domagroup darbinieku 
bērni un mazbērni