+371 6737 6289
info@domagroup.lv

Ieskats mūsu piedāvājumā

Domagroup skaitļos

2 500 000 EUR

Lielākā līgumsumma

13 gadi

Darbinieku vidējais 
darba stāžs uzņēmumā

30

Darbinieki

6 523

Darījumu skaits 
pēdējo 3 gadu laikā