+371 6737 6289
info@domagroup.lv

Ieskats mūsu piedāvājumā

Domagroup skaitļos

7 817

Darījumu skaits 
pēdējo 3 gadu laikā

4 M EUR

Pēdējo 3 gadu laikā 
samaksātie nodokļi

55

Domagroup darbinieku 
bērni un mazbērni

74 M EUR

Apgrozījums 10 gadu laikā